Maria Lipowiec (Kępka)

Prywatny email: maria.lkepka@gmail.com
Telefon komórkowy: Tel. do męża (Michał Kępka): (001)613 226-7155