Jadzia Wiśniewska (Parys)

Prywatny email: jparys@go2.pl